En LATIN-3

SANKTA BIBLIO


Legu min

Malnova Testamento

Genezo
Eliro
Levidoj
Nombroj
Readmono
Josuo
Juĝistoj
Rut
1a Samuel
2a Samuel
1a Reĝoj
2a Reĝoj
1a Kroniko
2a Kroniko
Ezra
Neĥemja
Ester
Ijob
La Psalmaro
La Sentencoj de Salomono
La Predikanto
Alta kanto de Salomono
Jesaja
Jeremia
Plorkanto de Jeremia
Jeĥezkel
Daniel
Hoŝea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Miĥa
Naĥum
Ĥabakuk
Cefanja
Ĥagaj
Zeĥarja
Malaĥi

Nova Testamento

Sankta Mateo
Sankta Marko
Sankta Luko
Sankta Johano
La agoj de la apostoloj
Al la Romanoj
1a al la Korintanoj
2a al la Korintanoj
Al la Galatoj
Al la Efesanoj
AL la Filipanoj
Al la Koloseanoj
1a al la Teselonikanoj
2a al la Teselonikanoj
1a al Timoteo
2a al Timoteo
Al Tito
Al Filemon
Al la Hebreoj
De Jakobo
1a de Petro
2a de Petro
1a de Johano
2a de Johano
3a de Johano
De Judas
Apokalipso